Online putno osiguranje

Kupi putno zdravstveno osiguranje uz popust od -10% na online kupovinu! Misli na sigurno putovanje! Misli UNIQA

1

Uzrast lica koje putuje

An error is an action which is inaccurate or incorrect. In some usages, an error is synonymous with a mistake (for instance, a cook who misses a step from a ...
2

Početak i trajanje osiguranja

3

Odabir destinacije i pokrića

4

Svrha putovanja

IZABRALI STE
 
LIČNI PODACI UGOVARATELJA
LIČNI PODACI OSIGURANIKA
 
ZAKLJUČI POLISU
 
 
 
 
OBRAČUN PREMIJE OSIGURANJA
 
 
 
OPŠTI USLOVI
 
 
 
Omogućavamo Vam elektronsko plaćanje prema najvišim svjetskim standardima sigurnosti, uz prihvat svih Mastercard i VISA kartica. Sigurnost je zagarantovana zahvaljujući primjeni sigurnosnih standarda propisanih od strane Visa Internationala (Verified by Visa) i Mastercard Worldwide (Mastercard Secure Code).